• Anasayfa
  • / DATACENTER
  • / Hosted Hizmetleri
  • / Microsoft Hosted CRM
Bu sayfayı paylaş :
MICROSOFT DYNAMICS CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

Firmaların, hem yeni müşteri kazanıp hem de sahip oldukları müşterileri ellerinde tutabilmeleri için etkin müşteri ilişkileri stratejilerine sahip olmaları gerekmektedir.


Amacına uygun oluşturulmuş etkin müşteri ilişkileri stratejileri, firmalara maliyetlerini azaltma, müşterilerin ürün ve hizmetlere olan bağlılığını sağlama gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Bu amaca hizmet eden CRM çözümleri, firmaların iş yapma stratejilerini oluşturmalarına ve bu stratejileri kurum içinde yaygınlaştırmalarına imkan sağlamaktadır.


İş yapma felsefesini kurumsallaştıran CRM çözümlerinin firma içinde uygulanabilirliği; kolay kullanılmayı, ihtiyaçlara göre özelleştirebilmeyi ve arka-ofis sistemlerle entegre olabilmeyi gerektirmektedir.


Microsoft Dynamics CRM de bütün bu ihtiyaçlara cevap veren bir çözümdür.

·  Satış Özellikleri

Microsoft CRM, satışların daha etkin kılınmasına, satış sürecinin kısaltılmasına ve fırsatların/olası müşterilerin daha iyi değerlendirilmesine olanak sağlar. Bu kapsamlı çözüm ayrıca satışlara yönelik öngörülerin ortaya koyulması ve satış performansının ölçümlenmesi gibi süreçlerde son derece etkin bir platform ortaya koyar.


·  Müşteri İlişkileri Özellikleri

Microsoft Dynamics CRM, sürekli artan ve çeşitlenen müşteri taleplerini karşılamak, müşterilere sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve müşteri tatminini yükseltmek için ihtiyaç duyulacak tüm araçları sunar. Ayrıca Microsoft Dynamics CRM’in getirdiği yapı sayesinde eldeki mevcut insan kaynağını çok daha verimli kullanmak mümkün olur.


·  Mobilite Özellikleri

Microsoft Dynamics CRM, işin kesintisiz biçimde yürütülmesi için süreçleri şirket ofisinin dışına taşır. Müşteri bilgilerinin yönetimi, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve organize edilmesi, önemli toplantıların ayarlanması, olası satışların ve müşterilerin izlenmesi gibi birçok süreç, Microsoft CRM’in mobilite özellikleri kullanılarak zaman ve mekan bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.


·  Üçüncü Parti Desteği

Microsoft Dynamics CRM, .NET teknolojisi üzerine kurulduğu için son derece esnek bir yapıya sahiptir. .NET üzerinden uygulama geliştiren ve her biri kendi alanında uzmanlaşmış olan Microsoft iş ortakları, her türlü iş ihtiyacına, sektörel veya kurumsal gereksinime yönelik olarak bu çözümün özelleştirilebilmesini sağlar.


Microsoft Dynamics CRM Rekabeti Avantaja Çevirir

Microsoft Dynamics CRM, rekabetin arttığı, verimlilik ve maliyet avantajının en önemli amaçlar haline geldiği günümüzde sahip olduğu yapısal özellikleri, teknolojisi ve fonksiyonları ile birçok önemli avantaj ortaya koyar.


Microsoft Dynamics CRM Etkin kullanım Avantajları:

CRM’i bir iş yapma felsefesi olarak benimseyen bir kurum için en önemli kriter, önce çalışanların bu stratejiyi kabullenmesi devamında da bu stratejiyi hayata geçirecek çözümü etkin olarak kullanabilmesidir. Çünkü bu iş yapma modeli müşteri ile her türlü etkileşimi kayıt altına alma ve buna göre hareket etmeyi gerektiriyor. Bu yüzden etkin kullanım oldukça önemlidir. Etkin kullanımın yolu da kolay kullanılabilen, insanlara ek iş yükü getirmeyen bir çözümden geçiyor. Microsoft uygulamaları bu alanda çok ciddi bir avantaja sahip. Microsoft Dynamics CRM’in Outlook ile olan entegrasyonu sayesinde mükerrer bilgi girişine gerek kalmaksızın Outlook fonksiyonları ile Microsoft Dynamics CRM’e de otomatik olarak bilgi girişi yapılmış oluyor. Yani Outlook üzerinden müşterileriniz ile yaptığınız elektronik posta yazışmalarınız, merkezi CRM sistemine otomatik olarak gidebiliyor. Veya Outlook takvim üzerinde bir randevu tanımladığınızda bu randevu, merkezi CRM sisteminde ilgili müşterinin kayıtlarına bir aktivite olarak otomatik eklenebiliyor. Veya Outlook üzerinde bir görev (task) tanımladığınızda bu görev, yine merkezi CRM sistemine otomatik olarak kaydedilebiliyor.


Outlook fonksiyonları ile Microsoft Dynamics CRM’e otomatik bilgi girebilmenin yanı sıra tüm CRM fonksiyonlarına/ekranlarına Outlook üzerinden erişmek ve işlem yapmak da mümkün. Yani Outlook üzerinde çalışırken farklı bir uygulamaya geçmeksizin Outlook içinden tamamlanabiliyor.


Microsoft Dynamics CRM ekranlarına/ fonksiyonlarına erişilebiliyor.

Outlook üzerinden kullanım imkanının yanı sıra Internet Explorer ile erişimi sağlayan web ara yüzü ve mobil cihazlardan erişimi sağlayan Mobile Client ile de Microsoft Dynamics CRM, her an bilgiye erişimi mümkün kılıyor.


Bilgi girişi için sağlanan bu ve benzeri kolaylıklar sahadan bilgi toplanmasını kolaylaştırırken tüm birimlerin sistemi etkin olarak kullanmasını ve bu sistem üzerinden iş yapma modelini benimsemesini sağlıyor.


Microsoft Dynamics CRM Entegrasyon Avantajları:

Bir diger önemli başlık ise kullanılan çözümün mevcut uygulamalar ile entegre olabilmesidir. CRM uygulamalarını kullanılan diğer uygulamalardan ayrı-izole bir uygulama olarak hayata geçirmek mümkün değildir. CRM uygulamasının mevcut sistemler ile olan entegrasyonu sayesinde, çalışanların eksiksiz ve doğru bilgilere ulaşmalarının sağlanması, iş süreçlerinin etkin bir şekilde düzenlenmesi ve firma genelindeki verilerin tutarlı olması mümkün olabilecektir.


.NET mimarisi ile geliştirilen Microsoft Dynamics CRM’in mevcut uygulamalar ve Web servisleri ile entegrasyonu programlama dilinden bağımsız olarak sağlanabiliyor. Böylece gerektiğinde mevcut uygulamaların içinden Microsoft Dynamics CRM ekranlarını çağırmak veya Microsoft CRM’in içinden mevcut uygulama ekranlarını çağırmak veya Microsoft Dynamics CRM ile mevcut uygulamayı senkronize çalıştırmak mümkün oluyor. Böylece yapılan yatırımları koruyarak iş süreçlerini etkin bir şekilde düzenlemek açısından oldukça önemli bir imkana sahip olunuyor.


Microsoft Dynamics CRM Özelleştirilebilme Avantajları:

CRM çözümü firmanın iş yapış biçimini ifade etmektedir. Farklı sektörlerin, farklı müşteri gruplarına sahip olan ve iş yapış biçimi farklı olan kurumların ihtiyaçları da farklı olmaktadır. Bu sektörlerin ya da kurumların ihtiyaçları ve dinamikleri doğrultusunda CRM altyapısının da kurum içinde yapılandırılması gerekmektedir.


Oldukça esnek bir altyapıya sahip olan Microsoft Dynamics CRM, sektör ve kurum ihtiyaçlarının ürün üzerinde kolay bir şekilde yapılandırılmasına imkan tanıyor. .NET mimarisinin sagladıgı avantajlar ile uygulama sektörel bir çözüm haline getirilebiliyor. Yetkin Microsoft Dynamics CRM iş ortaklarımız tarafından geliştirilen bu çözümler ile sektör veya kurum spesifik tüm süreçler modellenerek ihtiyaçlar bire-bir adresleniyor.


Microsoft Dynamics CRM Düşük Maliyet Avantajları :

Toplam sahip olma maliyeti açısından CRM çözümleri değerlendirildiğinde oldukça yüksek yatırımların yapılması gerektiği sonucu da zamanla ortaya çıktı. Hem çözüm maliyeti açısından hem çözümü devreye alma maliyeti açısından yüksek bütçeler ayırma ihtiyacı bu çözümlerin sadece büyük kurumlarda konuşulmasına neden oldu. Microsoft olarak bu çözümlerin sadece büyük kurumlarda değil aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmelerde de kullanılması gerektiği bakış açısıyla her ölçekteki kurumun bu çözümlere yatırım yapabilmesi hedeflenmiştir. Microsoft Dynamics CRM çok büyük kurumlarda yapılandırılabileceği gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerde de Small Business Server üzerinde yapılandırılabilmektedir. Microsoft Dynamics CRM kısa sürede kurulabilir, ihtiyaca göre uyarlanabilir ve devreye alınabilir bir çözümdür. Bu özelliği ile Microsoft Dynamics CRM, devreye alınması aylar süren diğer CRM uygulamalarına göre oldukça avantajlıdır. Son derece uygun bir maliyet yapısına sahip olan Microsoft Dynamics CRM, sunduğu esneklik, kurulum kolaylığı, ölçeklenebilirlik gibi özellikleri sayesinde toplam sahip olma maliyeti düşük bir çözümdür. Her ölçekte işletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılabilen Microsoft Dynamics CRM, bu avantajı ile ön plana çıkıyor. Bu prensipler temel alınarak tasarlanan Microsoft Dynamics CRM; müşterinin kurum çapında tanındığı, satış, pazarlama, müşteri destek, yönetim gibi farklı birimler tarafından izlenebildiği, her türlü etkileşimin ortak bir kaynakta toplandığı bu çalışma modelini kısa zamanda hayata geçirmeyi mümkün kılıyor. Kolay kullanılabilen, kolay özelleştirilebilen ve kolay hayata geçirilebilen Microsoft Dynamics CRM, üretimden finansa, sağlıktan eğlenceye, telekomdan hizmet sektörüne kadar bütün sektörlerde öncelikle tercih edilen bir çözüm haline geliyor ve CRM projelerinin başarı grafiği de Microsoft Dynamics CRM ile birlikte yükseliyor.